Del pa Facebook
Sist oppdatert: 24/11/2014

 

Ækte, gromt og raust fra Toten
Her på Toten bruker vi tid på å produsere mat av høy kvalitet. Våre produkter er produser i et vakkert kulturlandskap med et næringsrikt og fruktbart jordsmonn.Bøndene på Toten har dyrket grønnsaker, poteter, bær og drevet med husdyr i generasjoner. Det handler om tradisjoner og erfaringer som går i arv, og om ny kunnskap og utvikling. Kvaliteten på maten beskrives best av våre kjerneverdier som er ækte, gromt og raus.Det er sagt at det tæk tid å vara totning. Ta deg tid til å nyte maten vår!Mat fra Toten SA er et produsentnettverk bestående av jordbruks- og næringsmiddelbedrifter bedrifter fra Østre og Vestre Toten kommune. Nettverket har 32 andelseiere. Hovedproduksjonen til medlemmene er grønnsaker og poteter. I tillegg er det produsenter av egg, kjøtt og annen foredlingsindustri og næringsliv. Mat fra Toten SA ble stiftet 06.10.2008.Forretningsidéen og hovedmålesetningen til Mat fra Toten SA er å bidra til å styrke medlemmenes konkurranseevne og bedre inntjeningen ved å markedsføre og selge mat med lokale fortrinn – merkevaren Mat fra Toten.Våre kjerneverdier er Ækte, Gromt og Raust og visjonen våre er at ”Vi skal berike folks hverdag med matopplevelser fra Toten”.
Medlemmene i Mat fra Toten SA

 • Jon Olav Dyste, Toten Bær og Grønt ANS,
 • Toten Kålrotpakkeri, Johannes Dyste
 • Einar Dyste, Lundstad Grønt AS
 • Hans Petter Enger
 • Ole Festad Lund
 • Kristian Fjørkenstad
 • Anne Fodstad
 • Mette Foss Dalseg, Skald Norge AS
 • Magne Fremstad, Sogstad Gardsbutikk
 • Per Odd Gjestvang
 • Per Hammerstad, Fagervik Gartneri AS
 • Arne Holmstad
 • Anders Holter, Nordrum
 • Ole Christian Hveem
 • Odd Hveem, Toten Løkpakkeri AS
 • Jens W Kihle
 • Ketil Kristiansen
 • Anners Lie
 • Knut Moe
 • Kapp næringshage
 • Hans Rognerud, Toten Kjøttfe BA
 • Eli og Thor Johannes Rogneby
 • Per Ivar Rognlien
 • Holmen Crisp
 • Toten Eggpakkeri AS
 • Halvdan og Sonni Sangnes
 • Toten Kjøtt AS
 • Totenpoteter AS
 • Christian Solberg
 • Paul Taralrud
 • Kims Norge AS
 • Valle videregående skole